Nung cốc dầu mỏ xanh có hàm lượng carbon cao cho ngành thép