Các nhà sản xuất ferro silicon kiểm soát tính thấm từ tính ở Iran để bán