Nhà máy sản xuất ferro silic 65 trọng lượng riêng cao