Khả năng chống cháy tại sao silicon dioxide phản ứng với canxi oxit để bán