Bột ferrosilicon hình thành hợp kim dễ dàng cho các ứng dụng đúc