Chất hợp kim hóa mã hs cho ferro silic canxi để tạo hạt cho gang