Dễ dàng hình thành hợp kim Fesi ferrosilicon để khử lưu huỳnh