Độ ổn định pH Các nhà sản xuất phản ứng canxi oxit và silicon dioxide