vòng đeo tay silicon với tấm kim loại cho chất khử oxy