Photpho kháng mài mòn phản ứng với pyrit để hợp kim