Giá mangan sắt silic hàm lượng carbon thấp cho sản xuất thép