Độ dẫn nhiệt của dây dẫn nhiệt ferro silic mã hs cho Khử oxy