Báo giá ferro silicon 75 của Trung Quốc có hàm lượng carbon thấp