Hàm lượng lưu huỳnh thấp ferro silic nguyên liệu số lượng trong kho