Nhà cung cấp silic ferro có điểm nóng chảy cao ở ahmedabad để khử oxy