Canxi silic pH trung tính đến hơi kiềm thích hợp cho các ứng dụng chịu lực