Chất khử oxy tính chất từ tính ferro silic cho chế phẩm