Tính chất từ tính của ferro silic che chắn từ tính cho Nodularization của gang