Hàm lượng carbon thấp ferro silic 65 để khử lưu huỳnh