làm thế nào để tách silicon dioxide từ bảng giá canxi cacbonat