Chống lại thành phần hấp thụ độ ẩm của nhà máy oxit canxi oxit thủy tinh