Dễ dàng hình thành hợp kim silicone trên ferro vernicibile sản xuất tại Trung Quốc