Các nhà cung cấp phản ứng canxi oxit và silicon dioxide có độ bền uốn tốt