Báo giá than cốc dầu mỏ than chì Trung Quốc có hàm lượng lưu huỳnh thấp