Khả năng chống cháy canxi photphat và on dioxide Được trong chống cháy