Ổn định hóa học giá canxi silic ferro với độ ổn định ở nhiệt độ cao