Quy trình sản xuất ferro silic kiểm soát tính thấm từ tính cho hợp kim