Độ dẫn nhiệt giá thị trường hiện tại của ferro silic cho chế phẩm