Nhà sản xuất silicon ferro che chắn từ tính tại nhà máy ở Nga