Hàm lượng carbon thấp ferro silic tỷ lệ ngày nay cho chế phẩm