Các nhà sản xuất silic ferro chế phẩm ở bhutan để khử oxy