Nhà máy silic ferro có điểm nóng chảy cao tại các nhà sản xuất meghalaya