Tính chất sắt từ của hợp kim ferro silic để sản xuất thép