Các nhà sản xuất silicon ferro che chắn từ tính ở Ấn Độ để khử oxy