Các nhà sản xuất báo cáo thử nghiệm ferro silicon có độ cứng vừa phải