Dễ dàng hình thành hợp kim nhà máy ferro silic Ấn Độ