Tính chất sắt từ giá ferro silic magiê ở Ấn Độ cho hợp kim