Dễ dàng hình thành hợp kim crom silic silic thấp để sản xuất thép