Giá silicon ferro hành vi trơ tại nhà máy Ấn Độ ngày nay