Canxi silic dẫn nhiệt thấp Được sử dụng trong vật liệu cách nhiệt