Nhiệt trị hàm lượng carbon cao của nhà máy sản xuất than cốc dầu mỏ nung