nhà máy than cốc dầu mỏ nung thấp lưu huỳnh carbon cao