Độ bền uốn canxi nhôm silicone Được sử dụng trong vật liệu cách nhiệt