Dễ dàng hình thành hợp kim giá ferro-silicon tại các nhà cung cấp Trung Quốc