Phân loại độ ổn định hóa học cho các nhà sản xuất silicon và canxi clo