Tính chất sắt từ các nhà sản xuất silic silic tại Trung Quốc để khử oxy