Dự án nhà máy sản xuất than cốc dầu mỏ nung hàm lượng carbon cao