màng polyester silicon một mặt trong suốt được kim loại hóa làm chất khử