Kiểm soát tính thấm từ thành phần ferro silic zirconium cho hợp kim