vòng trứng bằng silicon hoặc kim loại tốt hơn cho Sản xuất Magiê